De informatie op deze website wordt door Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG, de eigenaar van het met merk Tabac en Tabac Fragrances, met alle zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Daarnaast is Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie op de website en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Tabac Fragrances is een merk van Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG.

Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG kan niet garanderen dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan ons gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website, en op de lay-out en vormgeving van deze website, berusten bij Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG dit materiaal te gebruiken, kopiëren of verspreiden.

Handelsmerken

De merknaam "Tabac Fragrances" en afgeleide merken, het beeldmerk, logo’s, de paginatitels, trademarks, en navigatiebalken, grafieken en symbolen &graphicszijn geregistreerde en wettig gedeponeerde handelsmerken van Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG. Alle op onze website genoemde merken, productnamen en logo's zijn exclusief eigendom van Mäurer&Wirtz GmbH & Co KG.